606/147/7/2 Ba Tháng Hai , Phường 14, Quận 10, TP.HCM
0913926184

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Việt Tín

Địa chỉ:

 606/147/7/2 Ba Tháng Hai , Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại:

 848 - 3863 7743 - 3863 6454

Fax:

 848-3863 6780

Website: 

 http://www.vitico.com.vn

Email: 

 huu_thong@vitico.com.vn