Tỉnh Bình Dương

DANH SÁCH ĐạI LÝ BÌNH DƯƠNG

 

1. CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CAO SU

Địa chỉ: (số cũ 16, tổ 6, KP5)  KP7, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 0650 352 1467

 

2. CỬA HÀNG PHÂN BÓN HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 208/B KP1, Thị Trấn Uyên Hưng, H. Tân Uyên, Tỉnh, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3656 354   -  0918 649 476 anh Dung

 

3. HỘI NÔNG DÂN XÃ TÂN THÀNH,

H. TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Liên hệ: Hội trưởng Nguyễn Văn My  - 0972 441 574

 

4. HỘI NÔNG DÂN XÃ TÂN ĐỊNH,

H. TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Liên hệ: Hội trưởng Võ Tân Xuân - 0978 053 934

 

5. HỘI NÔNG DÂN XÃ LONG NGUYÊN,

H. BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Liên hệ: Hội trưởng Nguyễn Văn Sáu - 0983 590 199