Tỉnh Tây Ninh

Danh sách đại lý Tây Ninh

1.     Ông Nguyễn Thanh Tân

62 Trương Quyền, KP3, Thị Xã Tây Ninh

Tel: 066-3827 513

ĐTDĐ: 0913 955 885 2)

2.     Công TNHH Sản Xuất cao su Liên Anh

Ấp Kinh tế, Xã Bình Minh, Thị Xã Tây Ninh

Tel: 066-3816 343

Đại diện: Ông Đoàn Văn Lực


ĐTDĐ: 0913 809 211